Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
CÔNG VIỆC
Lịch làm việc
Thời khóa biểu
Kế hoạch hoạt động
Phổ cập giáo dục
Kiểm định chất lượng
GIẢNG DẠY
Đăng kí giảng hôm nay
Đăng kí giảng ngày mai
Nhắc về đăng kí giảng dạy
Tiến độ kiểm tra học sinh
HỖ TRỢ QUẢN LÍ
Camera quan sát
Nhắn tin SMS
Góp ý Hiệu trưởng
Công khai - Phổ biến PL
VIDEO - ẢNH
Video - Clip
Thư viện ảnh
Hướng dẫn
Danh mục web đơn vị
Hướng dẫn sử dụng
Văn bản mới
Các loại kế hoạch
Công văn đến
Công văn đi
Hỗ trợ đổi mới
Đề thi các loại
- Nhắc đồng chí hung: tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh
Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
GÓP Ý VỚI HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Nội dung
0
   
Video - Clip
Đang tải Video
Thống kê giáo dục
Văn bản của PGD
Tài nguyên từ PGD
MỪNG SINH NHẬT

Nguyễn Văn Hiếu 8A
SỐ TRUY CẬP
5660503
Hôm qua: 534
Hôm nay: 71
21/12/2012: 16140
Đang online: 4
Top đứng đầu
Bảng vàng
Xếp thi đua
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hoàng Tân
Địa chỉ: P.Hoàng Tân - TX. Chí Linh- T.Hải Dương - Điện thoại 03203590054 - Email: thcshoangtan@gmail.com
Hiệu trưởng: Vũ Trí Phúc
23 30290514 12 23 12 2014 Tuesday 12/23/2014 1/10/2014 02/20/2015 06/06/2015 01/01/2015 0
0
0
ho_ten
- Nhắc đồng chí hung: tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh 

idHọ và tênMật khẩu
8Ngô Đức Tuyến4b67b97967e3f84d2fe627f9f3a29069
9admin41ee00327527f3d34b67e9a3fff7ed87
idHọ và tênMật khẩu
1Trần Minh Thái7694f4a66316e53c8cdd9d9954bd611d
2Phạm Đức Thắng63a5bd6dde6cbe493d987da5bd95e970
idHọ và tênMật khẩu
37tuyend3786ec2413a8cd9413bfcb24be95a73
41phuc0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
idHọ và tênMật khẩu
85phuc0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
86tuyend63b85a615bb600ba75c7e99cede2ee6
87hienf301f9007fda1d9e37fea4844b1adf2a
89nguyenhuyen0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
92phuong25f9e794323b453885f5181f1b624d0b
93lieub1b9a972ccd8c962a473909b97007eb4
94cap0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
95hanhf0bb83d6b0ae3b08c04f0b4839a34c04
96binh1a5e9a3e660e386a805e0f22151d97ff
97nhung0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
98nguyenhai0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
99vui0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
100lehau0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
101hunghau0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
102thuy0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
103hoa0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
105nguyetf59b5d993adf4cd648f83b165d7f3a02
106duyencb0cb36a041a13d26cda51959aeb16b2
107hung0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
108lehai736ff6a958d6b1c54b897be957323698
109huong0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
111huyen0f0e8d9d119149615b84f5f4c7f96e1d
sttHọ và tênMật khẩu
1thuya0957a055f5a722802dbee1d9baadb4e
sttHọ và tênMật khẩu
1tuyend63b85a615bb600ba75c7e99cede2ee6
sttHọ và tênMật khẩu
1admin41ee00327527f3d34b67e9a3fff7ed87
2hunga0957a055f5a722802dbee1d9baadb4e
3Ngô Đức Tuyến4b67b97967e3f84d2fe627f9f3a29069